4th MAINΤENANCE FORUM

Η Συντήρηση στο επίκεντρο των εξελίξεων

Τα πρώτα δύο Forum αποτέλεσαν μια μέτρηση δυνάμεων, το τρίτο ήταν η καθιέρωση του ως το σημείο συνάντησης ανθρώπων του χώρου και το τέταρτο ξεπέρασε κάθε προσδοκία με τη συμμετοχή 200 ατόμων από ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο λόγος για το 4th Maintenance Forum, το οποίο έλαβε χώρα το διήμερο 12-13 Οκτωβρίου στο MEC Παιανίας στο πλαίσιο της FETEC. Κεντρικό μήνυμα του Forum αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η συντήρηση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων. Αρκεί να μεταβεί από τη φάση της αποσπασματικής αντιμετώπισης στην πρόληψη και τον προγραμματισμό.

Εξέχουσες προσωπικότητες του πανεπιστημιακού χώρου και ειδικευμένα στελέχη εταιριών από την Ελλάδα και την Ευρώπη, ενημέρωσαν και συζήτησαν με ένα πολύ ζωντανό ακροατήριο για τις σύγχρονες μεθόδους και τις νέες τεχνολογίες στον τομέα τους, και αντάλλαξαν απόψεις σε θέματα καθημερινής πρακτικής και αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Αίσθηση προκάλεσε η εισήγηση του καθ. Niκolaus Mexis, Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Συντήρησης. Με πολύ γλαφυρό και καυστικό τρόπο παρουσίασε την απόσταση που πρέπει να διανύσουμε στη σύγχρονη Ελλάδα έτσι ώστε το επίπεδο της συντήρησης των μηχανών να φτάσει σε αυτό που είχαν κατακτήσει οι πρόγονοί μας πριν από 2.500 χρόνια. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά στο ότι η υπεροχή του αθηναϊκού στόλου οφειλόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο υψηλό επίπεδο συντήρησης του, καταφέρνοντας, να αποκαθιστούν τις φθορές του πλοίου ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας ναυμαχίας, με υλικά που διέθετε το ίδιο το πλοίο.

Ο τεχνικός διευθυντής της ΕΛΑΪΣ (ΟΜΙΛΟΣ Uniliver) κ. Νίκος Νασιόπουλος συνέδεσε το παρελθόν με τη σύγχρονη πραγματικότητα παρουσιάζοντας απτά αποτελέσματα αύξησης της αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας μιας εταιρίας, μέσα από την υιοθέτηση και εφαρμογή της φιλοσοφίας του Total Productive Maintenance.

Στη συνέχεια, οι ομιλητές της πρώτης μέρας ανέπτυξαν την σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της ποιότητας και της συντήρησης, καθώς και στον τρόπο που η πρώτη επηρεάζει τον προγραμματισμό της δεύτερης. Αναλύθηκε επίσης ο ρόλος που μπορούν να έχουν τα πληροφοριακά συστήματα συντήρησης στην οργάνωση και αποτελεσματικότητα ενός τμήματος, καθώς επίσης και τα κριτήρια ωριμότητας μιας επιχείρησης να εφαρμόσει και να αξιοποιήσει τα συστήματα αυτά.

Κοιτώντας προς το μέλλον ο καθηγητής από το ερευνητικό κέντρο της Λοζάννης EPFL, κ.Δημήτριος Κυρίτσης αναφέρθηκε στην ανάγκη παρακολούθησης της συντήρησης ενός εξοπλισμού σε όλο τον κύκλο ζωής του, από τη φάση του σχεδιασμού και παραγωγής του μέχρι τη φάση της χρήσης του και της τελικής απόσυρσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 50% των βλαβών που συμβαίνουν οφείλονται σε σχεδιαστικές και κατασκευαστικές αδυναμίες, γίνεται αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι να μεταφέρεται η γνώση και η εμπειρία από τη χρήση ενός εξοπλισμού στο σχεδιαστή και κατασκευαστή του. Προς αυτή την κατεύθυνση παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες λύσεις βασισμένες στην τεχνολογία του RFID, οι οποίες στο μέλλον αναμένεται να δώσουν σημαντικά αποτελέσματα.

Πολύ έντονος και παραγωγικός ήταν ο διάλογος ανάμεσα σε αξιόλογα στελέχη επιχειρήσεων, και τους συμμετέχοντες στο 4th Maintenance Forum, κατά τη διάρκεια του στρογγυλού τραπεζιού με θέμα «ο ρόλος της συντήρησης ως μοχλού ανάπτυξης στη σύγχρονη επιχείρηση». Διαπιστώθηκε ότι η συντήρηση σήμερα θεωρείται ως δευτερεύουσα δραστηριότητα μέσα σε μία επιχείρηση και αντιμετωπίζεται ως κέντρο κόστους. Ο δρόμος για την αναστροφή αυτής της κατάστασης και την μετατροπή της συντήρησης σε πηγή κέρδους είναι μακρύς, και περνάει μέσα από μία διαρκή προσπάθεια να αποκτήσει η συντήρηση αξία. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποτυπώθηκε ο κρίσιμος ρόλος της τεχνικής διεύθυνσης να αναδείξει την αξία της πρόληψης και της διάγνωσης στην καθημερινή μάχη για την αύξηση της διαθεσιμότητας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διαδικασία βράβευσης εταιριών που κατάφεραν να αξιοποιήσουν το πληροφοριακό σύστημα συντήρησης που διέθεταν, και να οργανώσουν κατά πρότυπο τρόπο το αντίστοιχο τμήμα. Αρχικά ο κ. Βάμβαλης Κοσμάς, Διευθυντής έργων της ATLANTIS Engineering ανέπτυξε την επιστημονική μεθοδολογία αξιολόγησης, τη σκοπιμότητα και τους στόχους των ετήσιων βραβείων συντήρησης. Το 1ο βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της Κεραμοποιίας Αναγνωσταρά ο Τεχνικός Διευθυντής της κ. Αθανάσιος Κυριαζόπουλος ο οποίος στη συνέχεια παρουσίασε τα οφέλη που αποκόμισε από την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος συντήρησης AIMMS. Το 2ο βραβείο απονεμήθηκε στον τεχνικό διευθυντή της Χαΐτογλου Χαρτελ κ. Άγγελο Ταλαμπίρη ενώ το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρία αλουμινίου Europa Profil και παρέλαβε ο τεχνικός της διευθυντής της κ. Αθανάσιος Σούλος.

Η δεύτερη ημέρα του 4th Maintenance Forum ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση τεχνολογιών και λύσεων, οι οποίες μπορούν να τεθούν στις υπηρεσίες κάθε τεχνικής διεύθυνσης με στόχο να βηματίσουν από την καταστολή προς την πρόληψη. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες βελτιστοποίησης της πολιτικής λίπανσης, ανάλυσης των κραδασμών, χρήσης της θερμογραφίας και των τεχνολογιών των επικαλύψεων σε υλικά.

Τέλος, αφού παρουσιάστηκε και αναλύθηκε η καθοριστική σχέση μεταξύ της συντήρησης και της εξοικονόμησης ενέργειας παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες λύσεις μέσω των οποίων επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων, τις απώλειες στα πνευματικά δίκτυα, να αυξήσουν τις αποδόσεις των αντλιών τους και να περιορίσουν τα κόστη συντήρησης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων.

Απόδειξη της πολύ μεγάλης απήχησης του 4th Maintenance Forum αποτέλεσε η αθρόα συμμετοχή στο ιδρυθέν Hellenic Maintenance Society (HMS) πάνω από 40 στελεχών επιχειρήσεων που υπέγραψαν το ιδρυτικό του καταστατικό. Τους στόχους του HMS παρουσίασε στους συνέδρους το μέλος της οργανωτικής επιτροπής Δρ. Χρήστος Εμμανουηλίδης επισημαίνοντας την ανάγκη για αναβάθμιση του ρόλου της συντήρησης στην προσπάθεια για ένα μέλλον με λιγότερες βλάβες, προβλήματα και καταστροφές, και της ιδιαίτερης σημασίας που πρέπει να δίνεται σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Maintenance Forum διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από την ATLANTIS Engineering, κορυφαία εταιρία σε θέματα οργάνωσης και πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της συντήρησης.

shadow
shadow